BP:
 

www.govet.international/gr

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε

Ως κεντρικός φορέας επαφής με «ρόλο πλοηγού», η GOVET ενημερώνει, συμβουλεύει και δικτυώνει τους συντελεστές της συνεργασίας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ συγκεντρώνει τις αρμοδιότητές τους υπό μια σκέπη.

Πολλές χώρες εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η γερμανική διττή επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται διεθνώς ένα επιτυχημένο μοντέλο.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, οι χώρες εταίροι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν υποστήριξη για την ανάπτυξη των δικών τους συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το σχετικό πλαίσιο καθορίστηκε στη στρατηγική της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη διεθνή συνεργασία επαγγελματικής εκπαίδευσης, που αποφασίστηκε το 2013 και επεκτάθηκε το 2019. Με την ένταξή της στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (BIBB) η GOVET μπορεί πλέον να παρέχει συμβουλές σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Παροχή πληροφοριών και καθοδήγηση
Είμαστε η κεντρική υπηρεσία παροχής πληροφοριών για όλους, όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία και για όλους, όσους αναζητούν δυνατότητες συνέργειας στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έχετε κάποια ερώτηση; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. govet@govet.international

Τεκμηριωμένοι διάλογοι σχετικά με το θέμα τής επαγγελματικής κατάρτισης
Η GOVET παρέχει, κατόπιν αιτήματος, πληροφόρηση σε αντιπροσωπείες τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού από το χώρο τής επαγγελματικής κατάρτισης από όλο τον κόσμο για θέματα και εμπειρίες αναφορικά με τη γερμανική επαγγελματική κατάρτιση. Οι συναντήσεις προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα των αντιπροσωπειών και προσφέρουν τόσο εξειδικευμένες πληροφορίες όσο και ανταλλαγή εμπειριών και τη δυνατότητα να διδαχθούν η μία από την άλλη. Οι τεκμηριωμένοι διάλογοι προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες-πλαίσιο και διατίθενται και σε εικονικό μορφότυπο. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε εδώ στην αγγλική γλώσσα.

Ανταλλαγή εμπειριών και δικτύωση σε συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης»
Υπάρχουν πολλοί γερμανικοί φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες για την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι φορείς αυτοί συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης», όπου συντονίζουν το έργο τους, συζητούν τα κοινά τους θέματα και προωθούν κοινά τους προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι γερμανικοί φορείς έχουν στις χώρες εταίρους μια ενιαία παρουσία και συντονισμένες ενέργειες. Στις συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης» συμμετέχουν αφενός Ομοσπονδιακά Υπουργεία, Ομόσπονδα Κρατίδια και θεσμικά όργανα που συνδέονται με αυτά, και αφετέρου οργανισμοί επιφορτισμένοι με εκτελεστικά καθήκοντα, επιμελητήρια και κοινωνικοί εταίροι, διάφορα σωματεία, ενώσεις και οργανισμοί. Υποβάλλουν δε τα προς συζήτηση θέματά τους μέσω της GOVET, που αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο της «στρογγυλής τραπέζης». Περισσότερες πληροφορίες για τη «στρογγυλή τράπεζα» μπορείτε να αναζητήσετε εδώ στην αγγλική γλώσσα.


Πλαισίωση των διμερών συνεργασιών του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας
Μια ακόμη βασική αρμοδιότητα της GOVET είναι η υλοποίηση μέτρων συνεργασίας και συμβουλευτικής στο πλαίσιο διμερών εθνικών εταιρικών σχέσεων. Μαζί με διεθνείς εταίρους εκπονεί και συντονίζει διάφορα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, υλοποιούνται για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας διμερείς συνεργασίες με πέντε κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με δέκα κράτη εκτός αυτής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ στην αγγλική γλώσσα.

Παρουσιάσεις PowerPoint για τη διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

Παρέχουμε ελληνόφωνες παρουσιάσεις γύρω από το σύστημα της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης με θέμα τα κόστη και τα οφέλη, τη συνεργασία των φορέων, το νομικό πλαίσιο και πολλά άλλα.

Ενημερωτικές ταινίες και επεξηγηματικά βίντεο

Για ελληνόφωνες ενημερωτικές ταινίες και βίντεο σχετικά με τη επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπό μας. Παρέχουν μια εισαγωγή στο θέμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο παρουσιάσεων

Μεταφράσεις

Στoν αγγλόφωνο ιστότοπό μας θέτουμε επίσης σημαντικές μεταφράσεις στη διάθεσή σας. Εκεί μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γερμανικά πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης (κανονισμούς εκπαίδευσης και περίγραμμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων) καθώς και ένα δείγμα σύμβασης εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα.

Ταινία: Τί είναι η διττή επαγγελματική εκπαίδευση;

Ταινία: Τί είναι η δυϊκή επαγγελματική κατάρτιση;

Η γερμανική διττή επαγγελματική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από μια πρακτική προσέγγιση, καθώς δεν πραγματοποιείται μόνο στο σχολείο, αλλά σε δύο χώρους μάθησης: στην επιχείρηση και στο σχολείο. Στην επιχείρηση οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται στη θέση εργασίας τους, συμμετέχοντας έτσι στην εργασιακή διαδικασία. Στο σχολείο πέραν των γενικών γνώσεων, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ταυτόχρονα πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενό τους. Το σύστημα αυτό διαμορφώνουν από κοινού οι φορείς της γερμανικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή οι δημόσιες αρχές, οι επιχειρηματικοί παράγοντες και οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι συντονίζονται μεταξύ τους σε θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στη διττή επαγγελματική εκπαίδευση. Οι φορείς εξασφαλίζουν έτσι τον προσανατολισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης προς αυτό που η αγορά εργασίας έχει πραγματικά ανάγκη. Μπορείτε να αναζητήσετε την σχετική ταινία εδώ.
στο κανάλι YouTube