BP:
 

GOVET - המשרד הגרמני לשיתוף פעולה בינלאומי בחינוך והכשרה מקצועית

מי אנו ומה אנו עושים

כמוקד מרכזי בעל "תפקידי ניווט", GOVET מיידע, מייעץ ומרשת גורמים המעורבים בשיתוף פעולה בחינוך להכשרה מקצועית, ומרכז את מומחיותם.

למדינות רבות יש עניין רב במערכת ההכשרה הגרמנית. החינוך להכשרה מקצועית דואלית בגרמניה מוכר באופן בינלאומי כמודל של הצלחה. כחלק משיתוף הפעולה הבינלאומי של ממשלת גרמניה, נתמכות מדינות שהינן שותפות לפיתוח פנימי של מערכות החינוך להכשרה מקצועית, על פי בקשה. לשם כך הוגדרה מסגרת תחת קורת גג אחת במסגרת האסטרטגיה של ממשלת גרמניה לשיתוף פעולה בינלאומי לחינוך להכשרה מקצועית, אשר אומצה בשנת 2013 והתעדכנה בשנת 2019. באמצעות מעורבותו של המכון הפדרלי לחינוך והכשרה מקצועית (BIBB), יכול GOVET לייעץ בכל תחומי נושא החינוך להכשרה מקצועית.

מידע וייעוץ

אנו המוקד עבור כל אלה בגרמניה ובחו"ל המעוניינים לדעת כיצד פועלת ההכשרה המקצועית בגרמניה ועבור אלה המחפשים אפשרויות לעבודה משותפת בתחום שיתוף הפעולה הבינלאומי לחינוך להכשרה מקצועית. יש לכם שאלות? נשמח לעזור לכם.
 
govet@govet.international

דיאלוגים מקצועיים בנושא הכשרה מקצועית

על פי בקשה, GOVET מעביר מידע למשלחות מומחים ומנהלים בתחום החינוך להכשרה מקצועית מכל רחבי העולם על נושאים והתנסויות בחינוך להכשרה מקצועית בגרמניה. המועדים מותאמים לאינטרסים של המשלחות ומציעים מידע מקצועי וכן החלפת דעות ואפשרות ללמוד אחד מהשני. דיאלוגים מקצועיים אלה מותאמים לתנאי המסגרת ומוצעים גם כפורמטים וירטואליים. מידע נוסף בשפה האנגלית ניתן למצוא כאן. 
מידע נוסף ניתן למצוא כאן באנגלית.

חילופי דעות ורישות במסגרת השולחן העגול

משתתפים גרמנים רבים לוקחים חלק בחינוך להכשרה מקצועית במדינות אחרות. הם מרכזים את עבודתם בפרקי זמן קבועים במסגרת פגישה סביב השולחן העגול, דנים בנושאים משותפים ומקדמים פרויקטים משותפים. המשתתפים הגרמנים פועלים יחדיו במדינות השותפות ועובדים תחת קורת גג אחת. משרדים פדרליים, מדינות-מחוז, מוסדות הקשורים קשר הדוק למשרדי הממשלה, ארגונים מיישמים ולשכות התעסוקה, כמו גם שותפים חברתיים והתאחדויות, עמותות וארגונים שונים מיוצגים סביב השולחן העגול. באמצעות GOVET, המנהל את השולחן העגול, הם מביאים את הנושאים שלהם לשולחן העגול. ניתן למצוא מידע נוסף
על השולחן העגול בשפה האנגלית באתר האינטרנט שלנו.

ליווי שיתוף הפעולה הבילטרלי מצד משרד החינוך והמחקר הפדרלי הגרמני (BMBF)

משימה מרכזית נוספת היא יישום אמצעי שיתוף פעולה וייעוץ במסגרת שותפויות בילטרליות בין מדינות. יחד עם שותפים בינלאומיים נבנים ומלווים פרויקטים. בימים אלה מלווה משרד החינוך והמחקר הפדרלי הגרמני (BMBF) באופן מקצועי את שיתוף הפעולה הבילטרלי עם חמש מדינות האיחוד האירופאי וכן עם עשר מדינות שאינן חברות באיחוד האירופאי.
מידע נוסף ניתן למצוא כאן באנגלית..

תוכנית גרמנית-ישראלית לשיתוף פעולה בחינוך להכשרה מקצועית

התוכנית הגרמנית-ישראלית לשיתוף פעולה לחינוך בהכשרה המקצועית (תוכנית ישראל) הינה תוכנית שיתוף פעולה בעלת מימון בילטרלי בין משרד העבודה והרווחה הישראלי לבין משרד החינוך והמחקר הפדרלי הגרמני (BMBF). מאז סתיו 2020 GOVET הוא המשרד המבצע בגרמניה והוא מיישם את התוכנית מטעם משרד החינוך והמחקר הפדרלי הגרמני (BMBF).
ניתן למצוא מידע נוסף בשפה האנגלית על התוכנית באתר האינטרנט שלנ

סרטי מידע וסרטוני הסבר

באתרנו ניתן למצוא סרטי מידע וסרטוני הסבר בעברית בנושא החינוך להכשרה מקצועית בגרמניה. הסרטים מספקים מבוא לנושא וניתן להשתמש בהם במצגות. ניתן למצוא את הסרטים בערוץ היוטיוב שלנו (קישור בתחתית דף זה) ובדף התכנים שלנו.

קישור למצגות

מצגות PowerPoint בנושא החינוך להכשרה מקצועית דואלית בגרמניה

אנו מציעים מצגות בשפה העברית על כל היבטי מערכת החינוך להכשרה המקצועית הדואלית. ניתן למצוא את המצגות בדף התכנים שלנו.

קישור למצגות

תרגומים

אנו מספקים תרגומים חשובים בשפה האנגלית באתרנו. ניתן למצוא שם תקנים נבחרים מתחום החינוך להכשרה המקצועית הגרמנית (תקנות הכשרה ותוכניות מסגרת ללימודים) בשפה באנגלית. את התרגומים ניתן למצוא כאן.

קישור לתרגומים

סרטים: שקיפות בחינוך להכשרה מקצועית - עדויות אישיות

מדוע כדאי לעבור הכשרה דואלית בגרמניה? ומהן אפשרויות הפיתוח המקצועי בהמשך? בשמונה קטעי וידיאו מדווחים חניכים/ות וצוותי-הכשרה על חוויותיהם. בקטעי וידאו אלה מדובר בעיקר על סוגיית השקיפות ברמות ההסמכה השונות של החינוך להכשרה מקצועית. קטעי הוידאו זמינים בגרמנית עם כתוביות בעברית ובאנגלית.
ערוץ Govet ביוטיוב

 

סרטים: שלבים בחינוך להכשרה מקצועית מונחית פעולה

הנחיית פעולה הוא אחד מעקרונות היסוד של החינוך להכשרה מקצועית. הכשרה מונחית פעולה מבוססת על הקניית מיומנויות הנדרשות לתכנון, ביצוע ובקרה של פעילויות עבודה באופן עצמאי. שישה סרטים מסבירים בפני צוותי ההכשרה וצוותי ההוראה בבית הספר המקצועי כיצד ניתן להעביר פעולה מקצועית מיומנת.
ערוץ GOVET ביוטיוב