BP:
 

תיבת התכנים / עברית

בתיבת התכנים שלנו ניתן למצוא חומרים בעברית בנושא החינוך להכשרה מקצועית בגרמניה. דגש מיוחד הוא על הכשרה דואלית ושיתוף פעולה בינלאומי בחינוך להכשרה מקצועית. ניתן למצוא חומרים רבים נוספים בגרמנית, אנגלית ושפות רבות אחרות בניווט הראשי תחת כלים.

מצגת: מנוע ההכשרה המקצועית הדואלית – שיתוף פעולה בין הגופים המשתתפים מהמגזר העסקי, מהמדינה ומהחברה

המצגת "מנוע ההכשרה המקצועית הדואלית" מעיפה מבט אל מאחורי הקלעים של מערכת החינוך להכשרה מקצועית. מיהם הגופים משתתפים בחינוך להכשרה מקצועית? כיצד הם מניעים את מערכת החינוך להכשרה מקצועית? מהו לדוגמא תפקידם של הגופים המשתתפים בכל מה שקשור לפיתוח תקנים או בדיקה והסמכה?

Download

סרט: מהי מערכת ההשכלה המקצועית הכפולה בגרמניה?

מערכת ההשכלה המקצועית הכפולה בגרמניה מיוסדת על בסיס מעשי, מאחר שהיא מתבצעת לא רק בבית-הספר אלא בשני אתרי למידה: במפעל ובבית-הספר. במפעל לומדים החניכים במקום העבודה ומשולבים בתהליכי העבודה של המפעל. בבית-הספר מתוקשרים, בצד תכני השכלה כלליים, גם תכנים מקצועיים מעשיים ותיאורטיים. את המערכת הזאת מעצבים יחד הגורמים הנוטלים חלק בהשכלה המקצועית בגרמניה: המדינה, מערכת הכלכלה והשותפים החברתיים מגיעים בשותפות להסכמה כאשר מדובר בהתפתחויות בהשכלה המקצועית הכפולה. בכך מוודאים הגורמים הנ"ל שההשכלה המקצועית תהיה בנויה בהתאם למה שבאמת נדרש בעולם העבודה. את הסרט תוכלו למצוא בערוץ יוטיוב שלנו.

see YouTube video

חיזוק ההכשרה המקצועית – יצירת פרספקטיבה - פעילותה הבינלאומית של ממשלת גרמניה

בגרמניה קיימים גורמים רבים הפועלים בתחום שיתוף-הפעולה הבינלאומי להשכלה מקצועית: משרדי ממשלה, סוכנויות ביצוע של הממשלה הפדרלית, לשכות מסחר, ארגוני כנסיה ואיגודים מקצועיים מהווים רק חלק מהדוגמאות לכך. הסרט "חיזוק ההשכלה המקצועית, יצירת פרספקטיבות - המעורבות הבינלאומית של הממשלה הפדרלית" מסביר מדוע חשוב לתמוך בהשכלה מקצועית במדינות אחרות. הוא מציג פרוייקטים של גורמים גרמניים בחו"ל, וזמין בשפה הערבית. את הסרט תוכלו למצוא בערוץ יוטיוב שלנו.

see YouTube video

סרטים: שלבים בחינוך להכשרה מקצועית מונחית פעולה

הנחיית פעולה הוא אחד מעקרונות היסוד של החינוך להכשרה מקצועית. הכשרה מונחית פעולה מבוססת על הקניית מיומנויות הנדרשות לתכנון, ביצוע ובקרה של פעילויות עבודה באופן עצמאי. שישה סרטים מסבירים בפני צוותי ההכשרה וצוותי ההוראה בבית הספר המקצועי כיצד ניתן להעביר פעולה מקצועית מיומנת.

עבור לערוץ היוטיוב GOVET

סרטים: שקיפות בחינוך להכשרה מקצועית - עדויות אישיות

מדוע כדאי לעבור הכשרה דואלית בגרמניה? ומהן אפשרויות הפיתוח המקצועי בהמשך? בשמונה קטעי וידיאו מדווחים חניכים/ות וצוותי-הכשרה על חוויותיהם. בקטעי וידאו אלה מדובר בעיקר על סוגיית השקיפות ברמות ההסמכה השונות של החינוך להכשרה מקצועית. קטעי הוידאו זמינים בגרמנית עם כתוביות בעברית ובאנגלית.

עבור לערוץ היוטיוב GOVET